Mapové poklady

Mapové poklady

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Z historie obce Klapý

 

V roce 1997 je tomu 800 let, kdy byl prvně zaznamenán název obce Klapý: bylo to v souvislosti s jejím darováním zámožným a pobožným vladykou Hroznatou klášteru v Teplé u Mariánských lázní. Hroznata pocházel ze zdejšího kraje a založil a obdarovával dva kláštery. Nakonec zahynul bídnou smrtí. V církevní literatuře je uveden jeho životopis.

Název Klapý (Cleppi) je však daleko starší. Dr. K. Chaloupecký uvádí, že je keltského původu (od keltského klép = pramen). Jiná verze výkladu,jak vzniklo jméno obce i hradu, je v Dalimilově kronice a v různých pověstech. Četné archeologické nálezy ze vsi a hradu nyní nazvaného Hazmburk (1335 Hassenburg) svědčí o sdílení pravěkými lidmi již v době kamenné. V litoměřickém muzeu jsou uloženy četné nálezy, dary pana Z. Koutka: několik kamenných sekeromlatů a šňůrová keramika z eneolitu a další předměty z doby bronzové, římské, laténské a hradištní nalezené většinou koncem 19. století.

Po příchodu Slovanů byl hrad Klep i vesnice na hranici panství Lučanů a kníže Vlastislav odtud podnikal různé výpady proti sousednímu kmeni Čechů. Podle pověsti v Dalimilově kronice byl hrad i vesnice opevněna tvrzí, kterou založil lucký vévoda Léva. První písemný záznam o vsi Klapý je z roku 1197 villam Cleppi monii Teplensis (CB.I, 32613), další záznamy z let 1212, I237 až 1335, kdy patřilo klapské panství rodu Ronovců a v posledním roce králi Janu Lucemburskému. Období, kdy zde vládli Zajícové z Valdeka (do roku lSS8) a potom Lobkovicové, Dietrichsteinové a Herbersteinové, kteří již sídlili na zámcích v Libochovicích nebo v Budyni, je podrobně popsáno v literatuře (a čtenářům snad i dostatečně známo).

Chtěl bych jen připomenout klapského rodáka Jana Horáka, jinak zvaného Hassenberger, který byl v roce 1541 povýšen do šlechtického stavu a roku 1 S4S byl zvolen pražským arcibiskupem. Než však došlo k potvrzení jeho volby papežem, zemřel.

V roce 1882 se odtrhla skála na úbočí Házmburku a sjela po úbočí vrchu nad obec. Tehdy se Klapý ocitlo ve středu katastrofálních událostí, jež pokračovaly v roce 1898 a I900. Sesuvy půdy, vyvolané vydatnými dešti, zavalily celkem 84 obytných domů (stalo se to tehdy jen na jediném místě v Českém středohoří). Tyto události podrobně popsala Kateřina Schmitová ve své maturitní práci uložené v klapské knihovně.

Vesnice Klapý je sídlem zemědělského družstva, které obhospodařuje i okolní katastrální území (Lkáň, Dlažkovice a od roku 1996 i Solany a Lukohořany). Družstvo bylo založeno v padesátých letech tohoto století a je známo jako dobře hospodařící velký zemědělský podnik s dobrými výsledky i v pěstování ovoce.

Obecní zastupitelstvo se rozhodlo, že významné výročí první písemné zmínky o své obci veřejně oslaví až v roce 1998 společně s výročím založení dobrovolného hasičského sboru. Dodejme, že v roce 1898 byla také dostavěna železnice Lovosice-Most a byl otevřen provoz výroby portlandského cementu v Čížkovické cementárně.

Jaroslav Cibulka