Nastavení velikosti písma
+

Setkání rodáků

Setkání rodáků 2008

 

V obci Klapý se stalo již pěknou tradicí pořádat vždy po pěti letech setkání rodáků a společně si zavzpomínat se svými kamarády a přáteli na dobu svého dětství a mládí a oživit tak veselé i smutné historky.

Obecní úřad Klapý pořádal dne 17.5.2008 na sále společenského domu v Klapém v pořadí již 5. setkání rodáků. Akce se zúčastnilo 170 rodáků, pro něž byl zajištěn oběd i večeře, připraven kulturní a společenský program, na jehož přípravě se podílely děti z MŠ a ZŠ Klapý spolu se svými učitelkami, děti ze Základní školy v Libochovicích pod vedením Ondřeje Kareše, Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení a Sbor pro občanské záležitosti při OÚ Klapý. Nejstarší rodačkou byla paní Ludmila Říhová a nejstarším manželským párem manželé Karel a Zdeňka Chloubovi, kterým byla starostkou obce Romanou Albrechtovou a místostarostkou Irenou Komárkovou předána květina. Starostka obce předala ocenění paní Marii Vytlačilové a panu Miroslavu Práglovi za jejich dlouholetou práci v obci a Josefu Kekrtovi za dlouholeté vedení obecní kroniky. Minutou ticha si všichni společně vzpomněli i na své blízké, kteří se tohoto setkání již nedožili.Výzdobu zajistila květinářská firma Anette, jejíž zakladatelkou byla paní Anna Drobná, rozená Laubová. V současné době vede firmu její dcera, paní Ing. Simona Břečková. Na památku byl pro rodáky vyroben kalendář na rok 2009 od fotografů Ing. Jana Barka, Matěje Proška a Miroslava Laubeho. Všichni měli možnost prohlédnout si místní kroniky, fotografie z dětství nebo zakoupit obrázky paní Neudertové, Ing. Jana Barka a Miroslava Laubeho. Všem byla umožněna prohlídka Základní a Mateřské školy Klapý, která byla za přispění obce a Krajského úřadu Ústeckého kraje zrekonstruována, dále prohlídka kostela sv. Jana Křtitele, jehož zvon byl ulit přesně před 600 lety, rodáci si také měli možnost prohlédnout novou přístavbu hasičské zbrojnice a hrad Hazmburk. Po celé odpoledne hrála skupina Neon pod vedením pana Milana Vlčka společně s rodákem panem Jiřím Karfilátem. Večer byl zakončen taneční zábavou, na jejíž zahájení si místní ženy připravily překvapení, kterým bylo taneční vystoupení. Všem zúčastněným se setkání velice líbilo a na úplný závěr programu poděkoval pan Antonín Prágl všem, kteří setkání rodáků v Klapém připravovali.
 

Stránka

Setkání rodáků.

Setkání rodáků.

Setkání rodáků.

Setkání rodáků.

Setkání rodáků.

Setkání rodáků.

Setkání rodáků.

Setkání rodáků.

Setkání rodáků.

Setkání rodáků.

Setkání rodáků.

Setkání rodáků.

Setkání rodáků.

Setkání rodáků.

Setkání rodáků.

Setkání rodáků.

Setkání rodáků.

Setkání rodáků.

Setkání rodáků.

Setkání rodáků.

Setkání rodáků.

Setkání rodáků.

Setkání rodáků.

Setkání rodáků.


Stránka