Klapý - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Informace o akci.

V obci Klapý se stalo již pěknou tradicí pořádat vždy po pěti letech setkání rodáků a společně si zavzpomínat se svými kamarády a přáteli na dobu svého dětství a mládí a oživit tak veselé i smutné historky.

Obecní úřad Klapý pořádal dne 17.5.2008 na sále společenského domu v Klapém v pořadí již 5. setkání rodáků. Akce se zúčastnilo 170 rodáků, pro něž byl zajištěn oběd i večeře, připraven kulturní a společenský program, na jehož přípravě se podílely děti z MŠ a ZŠ Klapý spolu se svými učitelkami, děti ze Základní školy v Libochovicích pod vedením Ondřeje Kareše, Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení a Sbor pro občanské záležitosti při OÚ Klapý. Nejstarší rodačkou byla paní Ludmila Říhová a nejstarším manželským párem manželé Karel a Zdeňka Chloubovi, kterým byla starostkou obce Romanou Albrechtovou a místostarostkou Irenou Komárkovou předána květina. Starostka obce předala ocenění paní Marii Vytlačilové a panu Miroslavu Práglovi za jejich dlouholetou práci v obci a Josefu Kekrtovi za dlouholeté vedení obecní kroniky. Minutou ticha si všichni společně vzpomněli i na své blízké, kteří se tohoto setkání již nedožili.Výzdobu zajistila květinářská firma Anette, jejíž zakladatelkou byla paní Anna Drobná, rozená Laubová. V současné době vede firmu její dcera, paní Ing. Simona Břečková. Na památku byl pro rodáky vyroben kalendář na rok 2009 od fotografů Ing. Jana Barka, Matěje Proška a Miroslava Laubeho. Všichni měli možnost prohlédnout si místní kroniky, fotografie z dětství nebo zakoupit obrázky paní Neudertové, Ing. Jana Barka a Miroslava Laubeho. Všem byla umožněna prohlídka Základní a Mateřské školy Klapý, která byla za přispění obce a Krajského úřadu Ústeckého kraje zrekonstruována, dále prohlídka kostela sv. Jana Křtitele, jehož zvon byl ulit přesně před 600 lety, rodáci si také měli možnost prohlédnout novou přístavbu hasičské zbrojnice a hrad Hazmburk. Po celé odpoledne hrála skupina Neon pod vedením pana Milana Vlčka společně s rodákem panem Jiřím Karfilátem. Večer byl zakončen taneční zábavou, na jejíž zahájení si místní ženy připravily překvapení, kterým bylo taneční vystoupení. Všem zúčastněným se setkání velice líbilo a na úplný závěr programu poděkoval pan Antonín Prágl všem, kteří setkání rodáků v Klapém připravovali.

Fotografie ze setkání naleznete zde.
 

Datum vložení: 2. 9. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 9. 2008 0:00
Autor: