Mapové poklady

Mapové poklady

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

                škola: Základní škola a Mateřská škola Klapý, okres Litoměřice

  číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3758

název projektu: Modernizace školy

 

Název šablony:                                                   číslo šablony: 3

ICT2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

poř.č.

označení

tematická oblast

uloženo

ročník

ověřeno ve výuce

poznámka

1

EU-3-1

Český jazyk pro 3. ročník

ano

3.

16.10.2013

Párové souhlásky uvnitř slov

2

EU-3-2

Český jazyk pro 3. ročník

ano

3.

25.10.2013

Abeceda

3

EU-3-3

Český jazyk pro 3. ročník

ano

3.

7.11.2013

Vyjmenovaná slova po B

4

EU-3-4

Český jazyk pro 3. ročník

ano

3.

13.11.2013

Vyjmenovaná slova po L

5

EU-3-5

Český jazyk pro 3. ročník

ano

3.

14.1.2014

Vyjmenovaná slova po M

6

EU-3-6

Český jazyk pro 3. ročník

ano

3.

6.2.2014

Vyjmenovaná slova po P

7

EU-3-7

Český jazyk pro 3. ročník

ano

3.

11.3.2014

Vyjmenovaná slova po S

8

EU-3-8

Český jazyk pro 3. ročník

ano

3.

8.4.2014

Vyjmenovaná slova po V

9

EU-3-9

Český jazyk pro 3. ročník

ano

3.

30.5.2014

Vyjmenovaná  slova po Z

10

EU-3-10

Český jazyk pro 3. ročník

ano

3.

19.11.2013

Vyjmenovaná slova po B a L

11

EU-3-11

Český jazyk pro 3. ročník

ano

3.

20.2.2014

Vyjmenovaná slova po B, L, M a P

12

EU-3-12

Český jazyk pro 3. ročník

ano

3.

9.5.2014

Vyjmenovaná slova

13

EU-3-13

Český jazyk pro 3. ročník

ano

3.

4.4.2014

Význam slov

14

EU-3-14

Český jazyk pro 3. ročník

ano

3.

13.2.2014

Podstatná jména

15

EU-3-15

Český jazyk pro 3. ročník

ano

3.

28.1.2014

Vlastní jména

16

EU-3-16

Český jazyk pro 3. ročník

ano

3.

25.4.2014

Slovesa

17

EU-3-17

Český jazyk pro 3. ročník

ano

3.

23.5.2014

Slovní druhy - základní třídění

18

EU-3-18

Český jazyk pro 3. ročník

ano

3.

27.5.2014

Slovní druhy

19

EU-3-19

Český jazyk pro 3. ročník

ano

3.

13.6.2014

Souvětí

20

EU-3-20

Český jazyk pro 3. ročník

ano

3.

17.6.2014

Opakování učiva 3. ročníku

21

EU-3-21

Český jazyk pro 4. ročník

ano

4.

4.10.2013

Slovní význam

22

EU-3-22

Český jazyk pro 4. ročník

ano

4.

1.11.2013

Stavba slova

23

EU-3-23

Český jazyk pro 4. ročník

ano

4.

8.11.2013

Vyjmenovaná slova

24

EU-3-24

Český jazyk pro 4. ročník

ano

4.

29.11.2013

Slovesa - opakování

25

EU-3-25

Český jazyk pro 4. ročník

ano

4.

17.12.2013

Časování sloves

26

EU-3-26

Český jazyk pro 4. ročník

ano

4.

10.1.2014

Podstatná jména - opakování

27

EU-3-27

Český jazyk pro 4. ročník

ano

4.

4.2.2014

Vlastní jména

28

EU-3-28

Český jazyk pro 4. ročník

ano

4.

29.1.2014

Skloňování podstatných jmen rodu středního

29

EU-3-29

Český jazyk pro 4. ročník

ano

4.

21.2.2014

Skloňování podstatných jmen rodu ženského

30

EU-3-30

Český jazyk pro 4. ročník

ano

4.

1.4.2014

Skloňování podstatných jmen rodu mužského

31

EU-3-31

Český jazyk pro 4. ročník

ano

4.

7.4.2014

Skloňování podstatných jmen

32

EU-3-32

Český jazyk pro 4. ročník

ano

4.

18.4.2014

Základní skladební dvojice

33

EU-3-33

Český jazyk pro 4. ročník

ano

4.

16.5.2014

Shoda přísudku s podmětem

34

EU-3-34

Český jazyk pro 4. ročník

ano

4.

22.5.2014

Věta jednoduchá, souvětí

35

EU-3-35

Český jazyk pro 4. ročník

ano

4.

2.6.2014

Přídavná jména, příslovce

36

EU-3-36

Český jazyk pro 4. ročník

ano

4.

29.5.2014

Zájmena, číslovky

37

EU-3-37

Český jazyk pro 4. ročník

ano

4.

6.6.2014

Předložky, spojky

38

EU-3-38

Český jazyk pro 4. ročník

ano

4.

10.6.2014

Slovní druhy

39

EU-3-39

Český jazyk pro 4. ročník

ano

4.

6.5.2014

Cizí slova, pranostiky, rčení a přísloví

40

EU-3-40

Český jazyk pro 4. ročník

ano

4.

18.6.2014

Opakování učiva 4. ročníku

41

EU-3-41

Český jazyk pro 5. ročník

ano

5.

16.9.2014

Skupiny bě-bje, vě-vje, pě, mě-mně

42

EU-3-42

Český jazyk pro 5. ročník

ano

5.

23.9.2014

Předpony s-, z-, vz-; předložky s, z

43

EU-3-43

Český jazyk pro 5. ročník

ano

5.

30.9.2014

Význam slov

44

EU-3-44

Český jazyk pro 5. ročník

ano

5.

21.10.2014

Slovesa

45

EU-3-45

Český jazyk pro 5. ročník

ano

5.

4.11.2014

Skladba - základní větné členy

46

EU-3-46

Český jazyk pro 5. ročník

ano

5.

12.11.2014

Shoda přísudku s podmětem

47

EU-3-47

Český jazyk pro 5. ročník

ano

5.

19.11.2014

Podstatná jména rodu mužského

48

EU-3-48

Český jazyk pro 5. ročník

ano

5.

26.11.2014

Podstatná jména - opakování

49

EU-3-49

Český jazyk pro 5. ročník

ano

5.

6.2.2013

Druhy přídavných jmen

50

EU-3-50

Český jazyk pro 5. ročník

ano

5.

13.2.2013

Přídavná jména tvrdá

51

EU-3-51

Český jazyk pro 5. ročník

ano

5.

27.2.2013

Přídavná jména měkká a tvrdá

52

EU-3-52

Český jazyk pro 5. ročník

ano

5.

13.3.2013

Přídavná jména přivlastňovací

53

EU-3-53

Český jazyk pro 5. ročník

ano

5.

27.3.2013

Opakování přídavných jmen

54

EU-3-54

Český jazyk pro 5. ročník

ano

5.

17.4.2013

Zájmena

55

EU-3-55

Český jazyk pro 5. ročník

ano

5.

3.5.2013

Číslovky

56

EU-3-56

Český jazyk pro 5. ročník

ano

5.

22.5.2013

Skladba - věta hlavní a vedlejší

57

EU-3-57

Český jazyk pro 5. ročník

ano

5.

29.5.2013

Neohebné slovní druhy

58

EU-3-58

Český jazyk pro 5. ročník

ano

5.

4.6.2013

Přímá řeč

59

EU-3-59

Český jazyk pro 5. ročník

ano

5.

19.6.2013

Vlastní jména

60

EU-3-60

Český jazyk pro 5. ročník

ano

5.

25.6.2013

Opakování učiva 5. ročníku

             Celkem 368 stránek.