Obec Klapý
ObecKlapý

Naše škola

Základní škola a Mateřská škola Klapý,

okres Litoměřice


Škola

 

Vážení návštěvníci,

vítáme Vás na odkazu naší malé venkovské školy v klidném prostředí přírody Českého středohoří pod zříceninou hradu Házmburk.

 

Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Klapý, okres Litoměřice slučuje čtyři součásti: základní školu, školní družinu, mateřskou školu a školní jídelnu.

Základní škola pracuje jako neúplná dvojtřídní škola, ve které se ve dvou třídách vyučují společně žáci 1. - 5. ročníku.

Školní družinu navštěvují především žáci 1. a 2. ročníku.

Naše mateřská škola je jednotřídní.

Ve školní jídelně se stravují děti školy mateřské i základní.

Ve školním roce 2020/2021 navštěvuje základní školu 31 žáků, do mateřské škole je přijato 26 dětí.

Ve škole působí ředitelka, 4 učitelky ZŠ, vychovatelka ŠD, 2 učitelky MŠ a 4 provozní zaměstnanci.

Velikost celého zařízení a nízký počet dětí i zaměstnanců vyžadují v každodenním provozu těsnou spolupráci všech součástí. Jsme sice malou školou, o to pevnější je však náš pocit sounáležitosti s obcí, dětmi, rodiči a všemi, kteří se jakkoli na chodu školy podílejí.

Vzhledem k malému počtu žáků ve třídách je i při vyučování spojených ročníků možné věnovat patřičnou pozornost žákům s dílčím oslabením výkonu a jejich integraci do žákovského kolektivu.

Celé zařízení se snažíme v rámci možností soustavně modernizovat, přejeme si, aby bylo školní prostředí pro děti co nejpříjemnější. Školu chápeme jako živý organismus a jako nedílnou součást života naší obce.

Mgr. Irena Komárková, ředitelka školy

 

Škola

  • 526 obyvatel 480 obyvatel
  • Rozloha 894 ha Rozloha 894 ha
  • Nadm.výška 239 m. n. m. Nadm. výška 239 m. n. m.
  • 1197 Rok vzniku